ที่ไหนที่มันไม่ใช่พื้นที่ของเรา เราก็แค่ถอยออกมาเท่านั้นเอง

ที่ไหนที่มันไม่ใช่พื้นที่ของเรา เราก็แค่ถอยออกมาเท่านั้นเอง

การที่คุณพยายามจะอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง มันมีแต่จะทำให้คุณดูแย่ลง ไม่มีคนเห็นคุณค่าของคุณ

อย่าเข้าไปอยู่ในจุดที่ทำให้เราดูตกต่ำลง จุดที่ไม่มีใครเห็นตัวตนและให้ความสำคัญกับคุณ

ถอยออกมาเถอะหยุดทำร้ายตัวเอง อย่าฝืนยืนในที่ที่ไม่ใช่ของเรา ถอยออกมาหาสิ่งใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆ

คนใหม่ๆ คนที่เห็นคุณค่าจริง ๆในตัวเรา คนที่สามารถทำให้ตัวเรามีคุณค่าในแบบที่เราเป็น

คนที่ไม่ว่ายังไงเราก็สำคัญเสมอ การถอยออกมาไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้ แค่ลงผิดสนาม แข่งยังไงก็ไม่มีวันชนะ

สู้ถอยออกมาแล้วไปหาที่ที่เหมาะกับเรา ที่ที่เราสามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้เต็มที่

แจกันบางอันอาจจะเหมาะกับดอกไม้ทุกชนิด แต่ดอกไม้นั้นหลากหลาย และมากมาย หลากสีสัน

บางชนิดจะโดดเด่นและสวยงามเมื่อถูกวางรวมกัน แต่ดอกไม้บางชนิดเมื่ออยู่รวมกับดอกอื่นแล้วถูกบดบังความสวยงามของมัน

ก็ควรแยกมันออกมาใส่ในแจกันที่เหมาะสมกว่า เพื่อที่มันจะได้แสดงความงดงามของดอกไม้ได้เต็มที่.