อ ย่ าไปเ สี ยเวลาทำความดี ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเรา ดี เลย

ย่ าไปเ สี ยเวลาทำความดี ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเรา ดี เลย

มันมีจริงๆนะ คนที่รักบางคนเพียงแค่เห็นหน้า คนที่ ลี บางคนเพียงแค่ฟังใครเล่ามาเคยเป็นไหม

ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ทำทุ กอย่าง

เพื่อหวังให้ทุ กคนบนโลกมารักเรา เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะ ใส่ใจมากไปเราจึงทุ ข์

เพราะ สงสัยมากไปจึง นหากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมันเรา

มาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตั ดสิน เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็

กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเรื่องเล่า เรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆ

สุดท้ายก็เป็นแค่คำ นิน ทาเราทุ กคนเป็นได้ก็แค่คนในคำ นิน ทา คนใน ลม ปากใครๆ ไม่ต้องพย าย ามทำ

ตัวให้เป็นที่รัก ของทุ กคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออกมาบางคนย ากที่จะเปลี่ยน

คนที่ เก ลียด เรา ให้หันมาชอบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่า อย่า สียเวลานั่ง ปั้นหน้า อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ ยอมรับ เราเลยบางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใคร

ได้ การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วยอย่าเ สียใจถ้าเค้ามองไม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่ จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วบางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้นตั ดสิน ว่าเราดีหรือไม่

แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดีของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้นเราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเค้า ใคร กันแน่ที่ดีกว่ากันแต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความดีสักวันคงจะรู้ผลแห่งความดี

นั้น แต่ การจากกันด้วยความ วต่อให้นานเพียงใดความ ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้เลยเลือกใช้เวลา ที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอกชีวิเหมือนรสชาติของ กา แฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม

เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันจะชง กา แฟ ให้ถูกปากทุ กคนบนโลกได้ อย่างไรกัน ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมาปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ

อย่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง.