ສາວຈີນກຽມຟ້ອງພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ ຫລັງສົ່ງ “ຖົງຢາງອະນາໄມ” ຊ້າ 10 ນາທີ ຈົນເຮັດໃຫ້ຍິງສາວຕັ້ງທ້ອງ

ຍິງສາວຈາກ ຊູໂຈວ, ແຂວງຈຽງຊູ ປະເທດຈີນ ຕຽມຢື່ນຟ້ອງພະນັກງານສົ່ງຂອງຫລັງຈາກມາສົ່ງ ‘ຖົງຢາງອະນາໄມ’ ຊ້າ ຊຶ່ງເປັນຜົນໃຫ້ຍິງສາວນັ້ນຕ້ອງຕັ້ງທ້ອງ

ຈາກການລາຍງານຂອງ China Press ໄດ້ລະບຸວ່າ ຍິງສາວຄົນດັ່ງກ່າວທີ່ຮູ້ຊື່ພຽງວ່າ ຊູ ນັ້ນໄດ້ບອກວ່າ ແຟນຂອງເຂົານັ້ນໄດ້ຄ້າງຄືນທີ່ເຮືອນຂອງເຂົາເມື່ອເດືອນທີ່ແລ້ວ ແລະ ໃນຈັງຫວະ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ເປັນໃຈນັ້ນ ທັງຄູ່ໄດ້ພະຍະາຍາມຈະມີເຊັກສ໌ກັນ ແຕ່ຊູເພິ່ງນຶກໄດ້ວ່າ ເຂົາບໍ່ມີຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນຂະນະນັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈກົດສັ່ງຊື້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນແອັບໂທລະສັບມືຖື ຊຶ່ງລະບຸວ່າ ຈະສາມາດຈັດສົ່ງໃຫ້ຖຶງມືໄດ້ພາຍໃນ 20 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ແນວໃດກໍຕາມ ພະນັກງານສົ່ງຂອງບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ທັນດ້ວຍເຫດເພາະສະພາບອາກາດ(ຝົນຕົກ)

ໃນຂະນະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຍິງສາວ ແລະ ແຟນຫນຸ່ມບໍ່ສາມາດຫັກຫ້າມໃຈເພື່ອຖົງຢາງອະນາໄມໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຈົນກະທັ່ງມີເຊັກສ໌ກັນ ກ່ອນທີ່ພະນັກງານສົ່ງຂອງຈະນຳຖົງຢາງອະນາໄມມາສົ່ງໃນອີກ 10 ນາທີຕໍ່ມາ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນເດືອນກວ່າ ຊູກໍພົບວ່າ ຍິງສາວໄດ້ຕັ້ງຄັນ ຊຶ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຍິງສາວມີເຊັກສ໌ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ກໍຄືຕອນທີ່ພະນັກງານສົ່ງຂອງມາສົ່ງຊ້າໄປ 10 ນາທີນັ້ນແຫລະ

ຊູ ນັ້ນໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງພະນັກງານສົ່ງຂອງເປັນເງິນກວ່າ 30,000 ຫຍວນ ຫຼື ເປັນເງິນໄທປະມານ 128,000 ບາດ ໂດຍຄອບຄຸມທັ້ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າທຳຂວັນ ຄ່າເກີດລູກ ແລະ ຄ່າຮັກສາພະຍາບານອື່ນໆ