ສາວພອນ ດັງຕະຫຼອດການ ລ່າສຸດມີເພງໃຫມ່ອອກມາແລ້ວ ເພງ ອ້າຍກິນດອງນ້ອງກິນນ້ຳຕາ

ສາວພອນ ເນັດໄອດໍ້ທີ່ດັງໃນໂລກໂຊຊຽວມາແລ້ວ ເຊິ່ງສາວພອນກໍ່ໄດ້ມີຜົນງານຫຼາກຫຼາຍແນວອອກມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເບິ່ງ ແລະ ຕິດຕາມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກກັບ ສາວພອນ ເປັນຢ່າງດີນັ້ນກໍ່ຄື ເພງ ນັ່ງກອດກົກເປົ້າ ສາວພອນເປັນຄົນແຕ່ງຂື້ນມາເອງ ຮ້ອງເອງ ແລະ ລ່າສຸດສາວພອນກໍ່ໄດ້ມີຜົນງານອອກມາອີກ ເຊິ່ງໄດ້ cover ເພງ ອ້າຍກິນດອງນ້ອງກິນນ້ຳຕາ ຈະເປັນແນວໃດຕ້ອງລງໄປຟັງກັນເບິ່ງ ວ່າຈະມ່ວນຖືກໃຈຄືກັບເພງນັ່ງກອດກົກເປົ້າບໍ

ເພງ: ອ້າຍກິນດອງນ້ອງກິນນ້ຳຕາ
ສິນລະປິນ: ພອນພອນ ພິລາໃວ Cover
ດົນຕຣີ: ສົດ ບຸນທະລິກ