ອອກຈາກວຽກປະຈຳ ມາປູກຫົວສີໃຄຂາຍ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ 30 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ

ອາດີດພະນັກງານຫ້ອງການຖິ້ມວຽກປະຈໍາສູ່ອາຊີບກະເສດຕະກອນ ປ່ຽນແປງຜືນນາກ່ວາ 30ໄລ່ ປູກຫົວສີໃຄ 3 ສາຍພັນ ທັງຫົວສົດ ແລະ ຕາກແຫ້ງ ຍອດຂາຍນັບ 1 ແສນບາດ ຫຼື 30 ກ່ວາລ້ານກີບ ຕໍ່ເດືອນ.

ຫົວສີໃຄ ຖືເປັນພືດທາງເລືອກໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ນອກຈາກຈະມີສັດຕູພືດຄຸກຄາມໜ້ອຍ, ດູແລຮັກສາງ່າຍ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ນາງ ກິດສະນາ ຊ່າງຢາ ອາດີດພະນັກງານຫ້ອງການ ປິ່ນຫຼັງໃຫ້ວຽກປະຈໍາ ໂດຍປ່ຽນແປງດິນ 30ໄລ່ ມາປູກຫົວສີໃຄ 3ສາຍພັນ ທັງຂາຍສົດ ແລະ ຕາກແຫ້ງ ຫຼ້າສຸດເລັງສົ່ງອອກຫົວສີໃຄຕັດໃບໄປຍັງປະເທດຈີນເພື່ອເຮັດຊາ.

ໂດຍ ນາງ ກິດສະນາ ຊ່າງຢາ ອາຍຸ 33ປີ ເຈົ້າຂອງສວນ ບ້ານຫົວສີໃຄສາລະຄາມ ບເານໂຂງກຸດວຽດ, ກຸ່ມຂາມຮຽງ ເມືອງກັນທອນວິໄຊ ແຂວງມະຫາສາລະຄາມ ກ່າວວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້ ຕົນເອງເຮັດອາຊີບເປັນພະນັກງານຫ້ອງການ ຄວບຄູ່ກັບການປູກຕົ້ນດາວເຮືອງຕັດດອກຂາຍສົ່ງຕະຫຼາດໄທ, ຕໍມາໄດ້ເຫັນຕະຫຼາດການຂາຍຫົວສີໃຄ ທີ່ມີໂອກາດສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ຄອບຄົວ ຈຶ່ງລອງປຶກສາກັບຄອບຄົວ ແລະ ທົດລອງປູກ, ໂດຍແບ່ງດິນນາເກົ່າມາຂຸດຮ່ອງເຮັດໜານປູກ

ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນການສັ່ງຊື້ຫົວສີໃຄໃນສວນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກວຽກປະຈໍາ ມາປູກຫົວສີໃຄຂາຍແບບເຕັມຕົວ ໂດຍລົງທຶນປັບທີ່ນາ 30ໄລ່ມາປູກຫົວສີໃຄ 3ສາຍພັນ ຄື: ຫົວສີໃຄແດງ ເຊິ່ງເປັນພັນພື້ນບ້ານ, ຫົວສີໃຄຂາວກະເສດ ແລະ ຫົວສີໃຄຢວກ, ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍເປັນກຸ່ມກະສິກໍາອາຫານ ໄດແກ່ໂຮງງານເຮັດພິກແກງ, ໂຮງງານຜະລິດຜົງປຸງລົດໝີ່ສໍາເລັດຮູບ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີກຸ່ມວິສາຫະກິດຊຸມຊົນຮັບຫົວສີໃຄຕາກແຫ້ງ ໄປເຮັດວັດຖຸດິບສະໝຸນໄພຫຼື ລູກປະຄົບ ແລະ ກໍາລັງຈະເປີດຕະຫຼາດໃໝ່ຄື ຫົວສີໃຄຕັດໃບ ທີ່ມີຄໍາສັ່ງຊື້ຈາກ ສປ ຈີນ ເພື່ອເຮັດຊາໃບຫົວສີໃຄ ທີ່ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນໝູ່ຊາຫົວສີໃຄ.

ສໍາລັບວິທີການປູກ ແລະ ດູແລຮັກສາບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງຍາກເລີຍ, ໂດຍເຄັດລັບການປູກຂອງສວນແຫ່ງນີ້ແມ່ນເລີ່ມຈາກໄຖຕີໜານ, ພູນດິນ, ແລ້ວກຽມຕົ້ນພັນທີ່ຕັດໃບອອກໃຫ້ເຫຼືອຕົ້ນຍາວປະມານ 30-40ຊັງຕີແມັດ ນໍາມາໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ ແລະ ຫົດນໍ້າ ເຊົ້າແລງປະມານ 3-5ວັນ ເພື່ອໃຫ້ຮາກງອກ ເຊິ່ງເມື່ອຮາກແກ່ເຕັມທີ່ແລ້ວມັນຈະກາຍເປັນສີເຫຼືອງເຂັ້ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນໍາໄປປູກໃນໜານໂດຍເວັ້ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ລະກໍກ້ວາງຄູນຍາວ1×1ແມັດ ຖ້າເປັນໂຕຕັດໃບ ຈະຫຼຸດໄລຍະຄວາມກ້ວາງຂອງຮ່ອງ ແລະ ຕົ້ນລົງມາເຫຼືອ 50×70ຊັງຕີແມັດ ສ່ວນການວາງຕົ້ນພັນ ໃຫ້ວາງອຽງ 45ອົງສາ ໄປດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງແລ້ວຖົມດິນ.

ຊ່ວງ 2ອາທິດທໍາອິດ ຈະຕ້ອງຫົວນໍ້າສະໝໍ່າສະເໝີ ມື້ລະ 2ຄັ້ງ, ເຊົ້າແລງ ຈົນມັນແຕກໃບ ແລ້ວຫົດວັນລະຄັ້ງກໍ່ໄດ້. ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຫົວ ໃຊ້ເວລາ 6ເດືອນ, ຕັດໃບ 3ເດືອນເຊິ່ງສາມາດຕັດໄດ້ຕໍເນື່ອງເຖິງ 2ປີ. ການປູກໃນເນື້ອທີ່ 30ໄລ່ ສາມາດສົ່ງຫົວສີໃຄແບບຫົວສົດໃຫ້ໂຮງໄດ້ ອາທິດລະ 10ໂຕນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຫົວສີໃຄຕາກແຫ້ງອີກເດືອນລະຫຼາຍ 100ກິໂລ ສະເລ່ຍຍອດຂາຍຕໍ່ເດືອນ 1ແສນບາດ ຫຼືປະມານ 30ລ້ານກີບ, ປັດຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ປູກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ ລວມພື້ນທີ່ ຫຼາຍກ່ວາ 100ໄລ່ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເທື່ອ